อำเภอเกาะช้าง


2018-07-16 01:56

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 17

ท้องที่อำเภอเกาะช้างเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมงอบ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะช้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเกาะช้าง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน
อำเภอเกาะช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ตำบลเกาะช้าง มี 4 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านคลองนนทรี
หมู่ที่ 2 บ้านด่านใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านคลองสน
หมู่ที่ 4 บ้านคลองพร้าว

2. ตำบลเกาะช้างใต้ มี 5 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านบางเบ้า
หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชร
หมู่ที่ 3 บ้านเจ็กแบ้
หมู่ที่ 4 บ้านสลักคอก
หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ

 • ต้องการเหมารถตู้ไป เกาะช้าง ค่าบริการเท่าไร ?

  ค่าบริการ เหมารถตู้ ไปเกาะช้าง ดังนี้ครับ

  • ส่งอย่างเดียว ไม่ข้ามเกาะ 5,000 บาท
  • ข้ามเกาะ เพิ่ม 1000 บาท (ไม่รวมค่าเรือนะครับ)
 • รถที่ให้บริการ มีกี่ที่นั่ง ?

  รถที่ให้บริการ 10-13 ที่นั่ง เป็นรถตู้ วีไอพี ป้ายเหลือง ถูกต้องตามกฎหมาย มีประกันภัย.

 • ถ้าไม่รวมน้ำมัน คิดราคาแบบไหน ?

  ค่าบริการ เช่ารถตู้ พร้อมคนขับ
  บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด

  • 2,000 บาท/วัน
  • เวลาทำงาน/12 ชม. เริ่มนับจากเวลานัดหมาย สิ้นสุดการใช้รถ แต่ไม่เกิน 23:00 น. ในแต่ละวัน
  • ค่าล่วงเวลา 200 บาท/ชม.
  • ไม่รวมน้ำมัน และอื่นๆ
  • ระยะทาง ไม่เกิน. 300 กม.

  สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม 0923561933. ขอบคุณครับ.


บริการ รถเช่า เหมา รับ-ส่งสนามบิน ทัวร์เที่ยว ไปต่างจังหวัด หากดูข้อมูล บนเว็บไซต์ของเรา แล้วสนใจใช้บริการ
ติดต่อได้ที่
TEL : 0923561933
LINE@ : @vanservice
WhatApp : +66923561933
WeChat : thailandtaxitour
EMAIL: goodvanservice@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด
เว็ปไซต์ http://bit.ly/taxivan
โทร. 0923561933 020779558
จองรถครั้งต่อไป.http://bit.ly/goodvanservice